REFERENDUM – Anunț important pentru lugojenii de pe strada Buziașului de la numărul 1 – 35 și 2 – 34

Primarul Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi, conform prevederilor Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr.16 din 6 aprilie 2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora faptul că, datorită unor modificări intervenite în delimitarea secţiilor de votare din Municipiul Lugoj, toţi cetăţenii cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Lugoj, la casele de pe str.Buziaşului având numerele 1-35 şi nr. 2-34, care şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile anterioare la secţia de votare amenajată în incinta Şcolii Generale nr.1, str. Bocşei nr. 11 îşi vor exercita dreptul de vot începând cu Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din data de 6 şi 7 octombrie, la secţia de votare nr. 217, având sediul în clădirea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.7, str. Buziaşului nr.36 (Cartier I.C.Drăgan).

Temporar Primăria Municipiului Lugoj nu mai eliberează acordul pentru executarea lucrărilor de branşamente şi racorduri subterane pe domeniul public

Primăria Municipiului Lugoj anunţă că începând cu data de 01.11.2018 nu se mai eliberează acordul pentru executarea lucrărilor de branşamente şi racorduri subterane pe domeniul public cu carosabil asfaltat şi pavat solicitate de persoanele fizice şi juridice pe baza autorizaţiilor de construire.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Municipiului Lugoj, Biroul Tehnic, Avize, Control Urban, camera 211, etaj II, telefon 0256/352240, zilnic între orele 08.00 – 16.00, Fax 0256/350393, e-mail : contact@primarialugoj.ro.

Un nou proiect cu finanțare nerambursabilă depus de Primăria Municipiului Lugoj – Ghișeu unic

Primăria Municipiului Lugoj a depus spre finanțare, în data de 24.09.2018, proiectul cu titlul „Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetățenilor”. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Citește mai mult

LUGOJ – Proiect de hotărâre: taxa specială de salubrizare și Regulamentul de stabilire și aplicare

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pe teritoriul administrativ al U.A.T. municipiul Lugoj și a Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane fizice-populație, operatori economici (persoane juridice și persoane fizice autorizate și asimilate acestora), instituții publice și sltele, care nu au încheiat și refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului.
Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 76480 din 13.09.2018.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 24.09.2018 orele 12.00 la Biroul relaţii cu publicul, parter, camera 7.

Deschiderea anului universitar la Lugoj

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara împreună cu Primăria Municipiului Lugoj anunță desfășurarea ceremoniei de deschidere a anului universitar la Lugoj. Evenimentul va avea loc vineri, 21 septembrie 2018, ora 13.00, în holul Universității Europene Drăgan din Lugoj.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” desfășoară la Lugoj programele de studii „Asistență medicală generală” și „Asistență de farmacie”. Anul acesta a absolvit cursurile Universității la Lugoj prima promoție de studenți. Citește mai mult

LUGOJ: EVENIMENT DE PROMOVARE – “PRO Vest- Învață să fii PROfesionist”

Smart Integration SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “PRO Vest – Învață să fii
PROfesionist” – SMIS 118399, în regiunea VEST, care vizeaza organizarea de activități de formare
profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane. Citește mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ finanţează dotarea cu echipamente pentru performanţa actului medical

În sprijinul performanţei actului medical de pe raza judeţului, la propunerea domnului Călin Dobra- Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, pe ordinea de zi a plenului şedinţei ordinare din 30 august 2018, se află în dezbatere şi aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea “Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor din subordinea autorităţilor publice locale din judeţul Timiş”. Schema are ca scop susţinerea şi stimularea furnizării de servicii medicale, în concordanţă cu nevoile reale ale comunităţii de către spitalele publice locale, prin finanţarea unor cheltuieli privind dotarea cu echipamente medicale. Citește mai mult

Proiectul de hotărâre – aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară în anul şcolar 2018 – 2019

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară în anul şcolar 2018 – 2019.
Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 67.106 din 23.08.2018.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 04.09.2018, orele 12.00, la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

Dezbatere publică – Planul Urbanistic Zonal – Locuințe și servicii în municipiul Lugoj

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează intenţionează să organizeze o dezbatere publică în data de 28.08.2018, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: „Planul Urbanistic Zonal – Locuințe și servicii, municipiul Lugoj, județul Timiș, teren înscris în C.F. nr. 407211 Lugoj nr. cadastral 407211, C.F. nr. 407222 Lugoj, nr. cadastral 407222, C.F. nr. 407223 Lugoj, nr. cadastral 407223, C.F. nr. 407226 Lugoj, nr. cadastral 407226, C.F. nr. 407.227 Lugoj, nr. cadastral 407227, C.F. nr. 407229 Lugoj, nr. cadastra 407229, C.F. nr. 407230 Lugoj, nr. cadastral 407230, C.F. nr. 407397 Lugoj, nr. cadastral 407397, C.F. nr. 407456 Lugoj, nr. cadastral 407456, C.F. nr. 408822 Lugoj, nr. cadastral 408822, C.F. nr. 409057 Lugoj, nr. cadastral 409057, C.F. nr. 409058 Lugoj, nr. cadastral 409058 și C.F. nr. 409069 Lugoj, nr. cadastral 409069 în suprafață totală de 165.299 m.p, din care 161.970 m.p. teren arabil extravilan și 3.329 m.p. teren intravilan”.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe cetățenii municipiului Lugoj, presa locală, precum și orice persoană interesată.

 

CONCERT DE PAŞTI AL CORULUI “ION VIDU” LUGOJ

Cu prilejul marii Sărbători a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Corul ,,Ion Vidu”, al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, va prezenta, duminică, 15 aprilie 2018, de la ora 18.oo, în Biserica Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului”, din Lugoj, tradiţionalul Concert de Paşti ,,Ziua Învierii”. Citește mai mult